Mijn visie

De visie die ik heb over “ziek zijn” is dat ieder mens in zijn (vroege) jeugd overtuigingen aanneemt en daar zijn leven mee rond blijft lopen. Sommige van die overtuigingen zijn op een bepaald moment in het leven niet meer relevant of gaan zelfs tegenwerken. Dit kan de mens in dis-belans brengen, waardoor het functioneren steeds moeizamer kan gaan. Door samen met u te kijken naar de ervaringen en dis-balans die er is, en het energiesysteem van u te ontdoen van vervuilde energie, komt u weer beter in uw “vel” te zitten. Bij de behandelingen staat u, als cliënt, centraal en bepaalt u zelf het ont-wikkel proces.