Tarieven

Intakegesprek + 1e consult (ongeveer 1 uur)      € 45,-
Vervolgconsult (per 30 minuten)      € 40,-
Telefonisch consult (per 15 minuten)       € 15,-
  • Alle consulten zijn op afspraak.
  • Afspraak afzeggen? Doe dit tenminste 24 uur van tevoren, om te voorkomen dat deze in rekening gebracht wordt.
  • Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging Verbond Van Energetisch Therapeuten  (VVET), koepelorganisatie RBCZ en de KvK (meer informatie registraties).
  • Uw (persoons)gegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag verwijs ik voor meer informatie naar het ‘Privacy Reglement voor Therapeuten’ van de VVET en vindt u op de website. (PDF)
  • Voor klachten volg ik de klachtenprocedure van de VVET. De klachtenfolder (PDF) en klachtenprocedure (PDF) vind je op de website.
  • De kosten van het consult worden mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoed via je aanvullende zorgverzekering. Het consult valt binnen de discipline “Alternatieve Geneeswijzen” of “Natuurgeneeskunde” (meer informatie zorgwijzer). Raadpleeg hiervoor je polisvoorwaarden.